Lokacin raha, lokacin rayuwa

Mata masu dauke da Lydia IUD na more rayuwar saduwa da iyalansu, suna samun cin burinsu na karatu da wajen ayukansu kuma zasu iya komawa suna haihuwa, zasu raini yaransu kuma su kula da iyalansu cikin sauki ba tareda gumin goshi ba. lydia ta dace da kowace irin mace wacce ta taba haihuwa ko kuma wadanda suka gama haifan iya yaran da suke so a duniya.

This entry was posted on Friday, November 24th, 2017 at 1:48 am and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

To know more about other pregnancy prevention methods, visit www.honeyandbanana.com