Saukin samu kuma ga wanzuwa

Lydia IUD na da matukar saukin samu ga mafiya yawan mata kuma yana jimawa yana aiki har na tsawon shekaru 10, ki duba kiga da a ce zaki rinka sayan kwayoyi ne har na tsawon shekaru 10 nawa zaki kashe.

This entry was posted on Friday, November 24th, 2017 at 1:50 am and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

To know more about other pregnancy prevention methods, visit www.honeyandbanana.com