Shin ko IUD na yawo a cikin jiki?

Lydia bata yawo a cikin jiki ballantana taje zuciya ko kwakwalwa ko wani sashen jiki. Tana zama ne a cikin mahaifa kamar yadda kwallo ke zama a cikin bawonsa. Idan ma zai kauce ne daga mahaifa ne baya wuce tsakanin satayyan da aka sa shi. Wasu lokutan zaki iya rinka lura da ita dan ki tabbatar cewa tana inda take.

This entry was posted on Friday, November 24th, 2017 at 2:02 am and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

To know more about other pregnancy prevention methods, visit www.honeyandbanana.com