Shin ko mai gida zai iya jin alamunta a lokacin saduwa?

Matukar kin samu kwararriyar masaniyar kiwo lafiya ta sanya miki ita mai gida ba zai taba sanin cewa kina dauke da wani abu ba sai an fada masa. Kirtanin na da laushi sosai ta yanda ba zai taba yi masa lahani ba.

This entry was posted on Friday, November 24th, 2017 at 2:01 am and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

To know more about other pregnancy prevention methods, visit www.honeyandbanana.com