Shin sata na da radadi kuwa?

Za ki iya jin dan radadi kadan a yayin da aka sanya miki ita . Mata dayawa na samun saukin radadin bayan sun dan huta kadan nayan mintuna. Za a iya shan analgesia idan radadi bai kau ba bayan awa 24(in kina zabi hakan )

This entry was posted on Friday, November 24th, 2017 at 2:02 am and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

To know more about other pregnancy prevention methods, visit www.honeyandbanana.com